BEZPŁATNA WYSYŁKA OD 99 PLN!

§ 7 Prawo Konsumenta oraz PPK do odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie powiadomienia na adres email: sklep@glance.pl
2. W przypadku określonym w ust. 1, Konsument zwraca Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Zwrócony Towar powinien być w stanie niezmienionym.
3. Produkt zwrócony powinien zostać na adres Marinasurf, ul. 21-Stycznia 50k, 42-460 Przeczyce, z dopiskiem "Glance.pl".
4. Sprzedawca niezwłocznie sprawdzi stan zwracanego Towaru.
5. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta, Sprzedawca zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności na jego konto bankowe.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, nie jest on zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. W przypadku naruszenia przez Konsumenta warunków określonych w ust. 1 i 2 powyżej, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży jest bezskuteczne, Towar nie podlega zwrotowi, a Sprzedawca nie ma obowiązku zwracania Konsumentowi wpłaconych należności.
8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 roku.
9. Konsument korzystając z prawa do odstąpienia od Umowy zwraca Towar Sprzedawcy na własny koszt, pokrywając koszty wysyłki zwrotnej.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania elementów wchodzących w skład Towaru.
11. Prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wymienione w § 7 pkt 1-10, przysługują również przedsiębiorcom PPK na takiej samej zasadzie, jak Konsumentom, po ówczesnej pozytywnej weryfikacji braku związku zakupu z prowadzoną działalnością.

Pełna treść regulaminu