BEZPŁATNA WYSYŁKA OD 99 PLN!

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza strona internetowa obsługiwana jest przez firmę GLANCE Urszula Tylutka, Widełka 200, 36-145 Widełka, NIP: 8141666053 (dalej jako: „Administrator”).

Nasza firma zapewnia, że jej nadrzędnym celem jest zagwarantowanie osobom korzystającym z jej usług, w tym z serwisu internetowego dostępnego pod adresem domeny www.glance.pl (dalej jako: „Sklep”), ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez Ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (dalej jako: „Rozporządzenie”).

Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia zakres zbieranych danych osobowych, sposób ich wykorzystania oraz podmioty, które w związku z realizacją zamówienia będą miały do nich dostęp. Ma ona ponadto na celu wskazanie praw, które Panu/Pani przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, a które wynikają bezpośrednio z Rozporządzenia. Administrator zaznacza, że szanuje wszelkie dane przekazane zarówno czynnie, jak i biernie, przez osoby odwiedzające Sklep (dalej jako: „Klient”) i dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych.

Niniejsza Polityka określa ponadto zasady wykorzystania plików Cookies (tzw. „ciasteczka”) celem przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika

Zależy nam, aby mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort zakupów na GLANCE.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub niejasności prosimy kontakt mailowy za pomocą formularza w Sklepie.


I. Definicje.

1. Administrator – oznacza firmę GLANCE Urszula Tylutka, Widełka 200, 36-145 Widełka, NIP: 8141666053, która świadczy usługi drogą elektroniczną, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika pozyskane m.in. za pośrednictwem Sklepu.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

3. Sklep – oznacza stronę internetową pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: www.glance.pl

4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu

5. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający ze Sklepu.

6. Przetwarzanie danych osobowych - jest to każda operacja na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, kopiowanie.

Definicje, o których mowa w § 1 Regulaminu Sprzedaży Sklepu (dalej jako: „Regulamin”), pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności.


II. Dane Administratora Danych Osobowych.

Administrator jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane mu przez Klienta za pośrednictwem Sklepu. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie.


III. Przetwarzanie Danych Osobowych.

Dane osobowe gromadzone przez Administratora przetwarzane są a w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator pozyskuje informacje o Klientach w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu, a w szczególności podczas rejestracji oraz składania zamówienia, poprzez dobrowolne wprowadzanie przez Klientów dotyczących ich danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu dostawy, itd.

Podczas wizyty w Sklepie automatycznie zbierane mogą być również dane Klientów zawarte w plikach Cookies, obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do Serwisu, czas korzystania z Serwisu. Administrator może również pozyskiwać informacje o Klientach poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego. Informacje takie podlegają logowaniu w warstwie serwerowej i są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Nie są one kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny danych, takich jak imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej oraz danych wrażliwych.

Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia, w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu, w szczególności w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody (cele handlowe i marketingowe). 

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do chwili jej cofnięcia. Poczta kierowana do Administratora jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, w tym rejestracji oraz dokonania zakupu. W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jej brak uniemożliwi Administratorowi podjęcie działania, którego ta zgoda dotyczy. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdej chwili, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez Administratora danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby móc wykonywać działania związane z obsługą zamówienia. Ponadto podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu niezbędnych czynności, tj.: podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych. Administrator może również udostępniać zebrane dane podmiotom pośredniczącym w transakcjach płatniczych oraz dostawcom, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności, czy dostarczenia przesyłki. Administrator może również udostępnić zgromadzone dane osobowe za zgodą użytkownika Sklepu lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych.

Dane osobowe Użytkowników nie podlegają profilowaniu przez Administratora, tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu umożliwiającemu dostosowywanie prezentowanych treści do konkretnych grup odbiorców. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

IV. Uprawnienia Użytkowników.

Szanujemy Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najlepszym wymiarze. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii.

Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Należy zaznaczyć, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia, aczkolwiek tylko wówczas, gdy taka odmowa jest bezsprzecznie konieczna.

Klientowi przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (dawniej: GIODO), gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.


V. Pliki Cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki Cookies celem podnoszenia jakości świadczenia naszych usług. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach ani śledzenia ich nawigacji. Pliki te nie są szkodliwe dla komputera i nie zawierają żadnych danych osobowych.

Administrator wykorzystuje pliki Cookies aby dostosować zawartość Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Administrator na ich podstawie tworzy także statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy ze Sklepu, co w efekcie umożliwia ulepszanie jego zawartości. W ramach Sklepu stosowane są również pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć.

Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W przeważającej ilości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.  Użytkownicy mogą jednak zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w swoich przeglądarkach internetowych, np. mogą częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. W przypadku braku zmiany ustawień w powyższym zakresie, pliki Cookies zostaną zapisane w pamięci Urządzeń. Zmiana ustawień plików Cookies może jednak ograniczyć funkcjonalność Serwisu, bowiem wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.


VI. Logi serwera.

Zgodnie z przyjętą praktyką operator serwisu przechowuje zapytania http kierowane do serwera Sklepu. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administracji oraz w zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi Klienta.

Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony początkowej. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Sklepu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości, operator Sklepu okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach Serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów, itp. Uzyskane w ten sposób informacje nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom niż operator lub podmioty powiązane z operatorem osobowo, kapitałowo lub umownie.


VII. Postanowienia końcowe.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności oraz Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 14 stycznia 2021.